RozemarijnOnline
Cursus
middeleeuwse mystiek

Cursus over spiritualiteit in de Westerse cultuur


Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen

De christelijke spiritualiteit van Hadewijch en Jan van Ruusbroec   Hadewijch, Visioen VIII (fragment)

(ca. 1250; hertaling: P. Mommaers, 1979)Ik zag een berg die hoog en breed was en er onuitsprekelijk mooi uitzag. Vijf wegen klommen tegen de edele berg op en zij leidden alle tot de hoogste plaats die daar boven was. Maar zij gingen hoog en hoger en nog hoger en nog eens hoger en dit op zo’n manier dat de berg zelf de hoogste en totale weg was en dat hij ook het wezen zelf was dat daar helemaal boven zat. En ik werd opgenomen en die berg opgeleid. Daar zag ik een aanschijn van eeuwig ghebrukenisse waar al die wegen in uitlopen en waarin allen die die wegen volbracht hebben, één worden.

(...)

Iemand leidde mij daar op en liet zich aan mij zien. En toen ik boven was sprak hij tot mij: ‘(...) Deze wegen ben ik opgeklommen, zo hoog als maar mogelijk is, en ik geleid u. Ik ben voor u een betrouwbare getuige van de vier wegen. Maar de vijfde, die de uwe is, zal God u tonen.’

(...)

Daarop toonde hij mij dat onuitsprekelijk mooie aanschijn. Het zag eruit als een grote vurige vloed, wijder en dieper dan de zee. En toen hoorde ik een krachtige stem die uit de vloed tot mij sprak: Kom en wees zelf de hoogste weg.Bovenstaand fragment in het Middelnederlands:Ic sach enen groten berch, die hoghe was, ende breet, ende van onseggheleker scoendere ghedane, tote dien berghe ghinghen .v. weghe hoghe staen, die alle dien edelen berch op ghinghen, ten hoechten sittene dat daer boven was
Maer si ghinghen hoeghe. ende noch hoghere. ende meer hoghere. ende alder hoghest. Soe dat hi selve die hoechste was gheheel. ende dat hoechste wesen selve.
Ende ic wart op ghenomen. ende wart ghevoert op dien berch Daer saghic een anschijn van eweleker ghebrukenessen. daer alle die weghe in inden. ende daer alle die ghene. die de weghe volbrachten .J. in worden.

(...)

Ende een die mi daer op voerde toende mi hem selven. Ende alse ic daer op was. Seide hi te mi (...) Ende ic ben dese weghe hoghest op comen. ende gheleide di. ende ic ben dijn gherech orconde vanden vieren. ende den vijften die dine es. dien saldi orconden de gherechte god.

(...)

Ende doe toende hi mi voert dat ongseggheleke scoene anschijn. ende dat was ane te siene alse ene groete viereghe vloet widere ende diepere dan die zee. Ende doe hoerdic ene grote stemme uter vloet sprekende te mi. Com ende wes selver die overste wech.

Meer fragmenten uit mystieke teksten.