RozemarijnOnline
Cursus
middeleeuwse mystiek

Cursus over spiritualiteit in de Westerse cultuur


Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen

De christelijke spiritualiteit van Hadewijch en Jan van Ruusbroec Over deze cursus


De mystieke teksten van Hadewijch (13e eeuw) en Jan van Ruusbroec (14e eeuw) kunnen met recht hoogtepunten van de Nederlandse literatuur en Westerse spiritualiteit worden genoemd. Deze middeleeuwse religieuze teksten worden in de cursus in een cultuur-historische context gelezen.

Centraal staan de verschillende visioenen, brieven, gedichten en tractaten van Hadewijch en Ruusbroec. Vanuit een persoonlijke, innerlijke zoektocht naar God beschrijven zij beiden hun heel eigen, verrassende visie op religie, waarbij liefde, geestelijke groei en de godsontmoeting centraal staan.

Daarnaast zullen in de cursus aan bod komen: de middeleeuwse cultuur en literatuur, het denken en geloof, de begijnenbeweging, de positie van de vrouw in kerk en maatschappij, de inquisitie en het leven van Hadewijch en Ruusbroec.

Ter vergelijking zullen ook fragmenten worden gelezen van Hildegard van Bingen, Teresia van Avila, Simone Weil e.a.


Miniatuur van Hildegard van Bingen (1098-1179). Zij tekent de visioenen die zij ziet (afgebeeld als vurige stromen) op op een wasbordje. Volmar, de monnik rechts op de afbeelding, schrijft deze naderhand over in een perkamenten handschrift.

[eerste miniatuur uit de Scivias]