RozemarijnOnline
Cursus
middeleeuwse mystiek

Cursus over spiritualiteit in de Westerse cultuur


Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen

De christelijke spiritualiteit van Hadewijch en Jan van Ruusbroec   Docente cursus Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen


De cursus Middeleeuwse mystiek in de lage landen wordt gegeven door Rozemarijn van Leeuwen.

De docente studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de universiteit van Utrecht. Zij koos de specialisatie Historische letterkunde, met de nadruk op de Middelnederlandse letterkunde. Aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven bestudeerde zij verschillende middeleeuwse mystici.

In Utrecht studeerde zij af bij prof.dr. W.P. Gerritsen op een onderzoek naar de betekenis en het functioneren van licht, donker en warmte in de mystieke teksten van Hadewijch en Ruusbroec. Deze eindscriptie is in te zien op deze site, klik daarvoor op de button ‘Historische letterkunde’ onderaan deze pagina.

Tot begin 2003 was Rozemarijn van Leeuwen werkzaam op het Meertens Instituut in Amsterdam; tot 2007 was zij verbonden aan het museum van de Universiteit Utrecht. Hiernaast geeft zij sinds 1999 cursussen over middeleeuwse literatuur en Nederlandse poëzie.


De schepping volgens Hildegard van Bingen. In het midden de aarde met alle seizoenen. Daaromheen de sferen der planeten (de golvende lijntjes) waar de engelenkoren zich bevinden; en de sterren. Daarbuiten bevindt zich het empyreum, de woonplaats van God. Gods liefde (de rode cirkel) houdt de gehele schepping omsloten.

Links onderin de hoek is Hildegard zelf afgebeeld. Zij ontvangt goddelijke wijsheid (een handje met een papierstrook). Deze stroken in miniaturen waren bedoeld om een korte tekst op te schrijven; deze is echter helaas niet ingevuld.

[Liber Divinorum Operum, vierde miniatuur]