RozemarijnOnline
Cursus
middeleeuwse mystiek

Cursus over spiritualiteit in de Westerse cultuur


Middeleeuwse mystiek in de Lage Landen

De christelijke spiritualiteit van Hadewijch en Jan van Ruusbroec   Een aantal fragmenten om alvast te lezen bij de cursus Middeleeuwse mystiek


Klik hieronder om naar de fragmenten uit teksten van mystici te gaan.Hadewijch
(13e eeuw)Het visioen van de berg:

er zijn vele wegen die tot God leiden, maar jij bent zelf de hoogste weg

visioen VIII


Brief over het begrijpen van God:

ik kan slechts een klein deel van God ontraadselen...


brief XXIIHildegard van Bingen
(12e eeuw)Proloog van de Scivias:

De visioenen die ik mocht aanschouwen, zag ik niet in de slaap of in dromen (...)

proloogJan van Ruusbroec
(14e eeuw)Het mensbeeld van Ruusbroec

alle creaturen hanghen in godepsychologie in de Brulocht


De onvatbaarheid van God

Al wat het schepsel begrijpt is schepsel (...)


Werkende leven, Gaet ute