RozemarijnOnline
Publicaties en artikelen online


Artikelen en recensies online
Vertalingen
Poëziepoëzie Rozemarijn van Leeuwen

Publicaties poëzie
Verzamel- of gelegenheidsbundels

 • Saturnus boven de Merwede. Tien dichters uit Nederland en Vlaanderen (uitgeverij Demer, januari 2013). Hierin: 6 gedichten van Rozemarijn van Leeuwen.

 • Zomermorgens. Gedichten uit Ithaka 2002 - 2012 (Uitgeverij Boekenplan, 2012). Hierin: 12 gedichten van Rozemarijn van Leeuwen. Meer informatie.

 • Rozentuin, klavierklanken. Zes hedendaagse dichteressen (uitgeverij Demer, januari 2012). Hierin: 8 gedichten van Rozemarijn van Leeuwen.

 • Voor wie men knielt en opstaat. Haiku's over beroemdheden (uitgeverij Demer, juni 2011). Hierin: 4 haiku's over Hadewijch.

 • Dansen op de maat van het ogenblik. De 100 beste gedichten uit de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd (uitgeverij Augustus, jan. 2011). Gedicht: 'De vrijheid van meningsuiting is eenzaam'.

 • Hond en kat en andere beestjes (uitgeverij Demer, voorjaar 2010) t.b.v. de dierenbescherming. Gedicht over koeien.

 • Dicht in de buurt, de 100 beste regionale gedichten (Trouw, 2010). Gedicht over Utrecht, p20.

 • Dicht-Slam-Rap bundel 'Mix van emoties' (Boxtel, jan. 2006), p42.

 • Nocturne, verzamelde gedichten van Nederlandse en Belgische auteurs (Roermond, 2005). Gedicht: 'Utrecht', p5 (1e prijs).

 • Onbekende havens. Gedichten uit Ithaka 1998 - 2001 (Utrecht, 2002). Hierin: 5 gedichten van Rozemarijn van Leeuwen. Meer informatie.Poëziekaarten

 • In 2008, bij het 10-jarig bestaan van Ithaka, verschenen twee gedichten van Rozemarijn van Leeuwen op poëziekaarten.

  De gedichten zijn gecombineerd met foto's van fotograaf R. Grol.

  De set met kaarten bevat verder gedichten van Arjan Braam, Roland Thijs, Meike Grol, Maarten de Bruijn en Femke Krijger.

  Ze zijn ook te bestellen via deze site: poeziekaarten.Publicaties (online) (literaire) tijdschriften of websites

 • Pandora, tijdschrift over kunst en literatuur (jrg. 2014, nr. 5). Gedicht over Utrecht. Thema: psychogeografische gedichten.

 • Stichting Gedicht & Beeld 2010. Duo-kunstwerk met Gea Zwart: In het ochtendlicht. Tentoonstelling (gedicht op plexiglas) in Almere, sept-nov. 2010.

 • Stichting Piste project 'Over de grens': het gedicht is hierbij op de website gekoppeld aan een kunstwerk. Gedichtendag 2010.

 • Dagblad Trouw, gedicht over Utrecht online opgenomen bij 'Dicht in de buurt' (regionale gedichten). Gedichtendag 2010.
  Het gedicht eindigde in de top 20 van bijna 2000 inzendingen en werd opgenomen in het boekje: De 100 beste regionale gedichten (Trouw, jan. 2010).

 • Armada, tijdschrift voor wereldliteratuur 12, nr. 43 (juni 2006), p56. Thema: Brievenliefde.

 • Meander (literair e-magazine), aflevering 298, 30 juli 2006 (zie ook de auteurspagina). Gedicht over Utrecht.

 • Utrechtse Gemeentebibliotheek, tentoonstelling n.a.v. Landelijke gedichtendag 2006. Het gedicht kreeg van de jury (o.l.v. Ingmar Heytze) een eervolle vermelding.

 • Boilingpoint (audio-visueel taal magazine), winter 2005. Gedicht: 'Genesis 2'.

 • NedWerk, tijdschrift alumnivereniging Utrechtse Neerlandici (nr. 10-2, winter 2005). Gedicht: 'Utrecht', p14.
Toelichting: dichtbundel Onbekende havens


In de hierboven genoemde dichtbundel Onbekende havens, een uitgave van het dichterscollectief Ithaka, zijn vijf gedichten opgenomen van Rozemarijn van Leeuwen. De bundel verscheen in 2002.


Gegevens bundel

Arjan Braam, Job Hameleers, Femke Krijger, Rozemarijn van Leeuwen & Roland Thijs, Onbekende havens. Gedichten uit Ithaka 1998 - 2001. Utrecht, 2002 (48 p., ingen.).
ISBN: 90 800673 2 6. Nugi: 310.

Vormgeving: Johannes Rustenburg en Ivo Geradts (Typographica Academica Traiectina, Utrecht).
Uitgave: Onbekende havens is een uitgave van Ithaka, in samenwerking met Uitgeverij Hof ter Borgh.

Prijs: 9,00 euro


Meer informatie

Klik voor meer informatie op 'dichterscollectief Ithaka'.

De bundel is ook via deze website te bestellen: bestelgegevens Onbekende havens.
Meer informatie en gedichten lezen


Voor meer informatie zie de Ithaka-pagina's op deze website. Daar zijn ook gedichten van Rozemarijn online te lezen: Gedichten Rozemarijn van Leeuwen.