RozemarijnOnline
Gastenboek van RozemarijnOnline


Gastenboek literaire website RozemarijnOnline

Vraag en antwoord

home           gastenboek
Onderwerp: gedichten Jan Topper
(4 december 2007)Een hele prettige site, mooi aangekleed met gevoel voor aesthetica en bovendien met een interressante relatie van poezie en mystieke gerichtheid. Waar het uiteindeljk om gaat blijft altijd boeien.

Zoals je ziet gaf het mij inspiratie.

Je sukses toewensend, Jan Topper         een streling van minne
         mijn ziel beroerend met
         een vleugje hemel

         essentials van ons
         leven zijn immer ge-
         huld in geheimen

         je hoeft niet naar het oos-
         en te gaan om de zons-
         opgang te schouwen

         uit het raam viel ik par-
         does in gods geheim niet
         geremd door mij zelf

         in mijn ziel valt meer te
         ontsluieren dan op
         ontdekkingsreizen

         het avontuur van mijn
         ziel houdt mij levenslang
         geboeid in eerbied

         mocht ik verglijden in
         die stroom van baring mij
         dragend naar nieuw land

         dat wat uiteindelijk
         zou kunnen zijn vervol-
         ledigt ons misschien

         zoekend naar heling van
         onze verwonding de
         weg van de ziel gaan


         Jan Topper
         (dec. 2007)
Antwoord     (4 december 2007)


Dag Jan,

hartelijk dank voor je complimenten over mijn website. Altijd leuk om wat te horen; ik heb al vele, vele vragen binnengekregen over gedichten (de meeste halen het gastenboek niet), maar in al die jaren nog nooit een zelfgeschreven gedicht toegestuurd gekregen. Bijzonder, dank daarvoor.

Ik heb het met veel plezier gelezen en herlezen; zeer mooi. Je liet mij weer even met inhoudelijke ogen naar mijn eigen website kijken (ipv nadenkend over html-tags en vormgevingsproblemen). En een oude gedachte kwam in mij naar boven: de weg naar jezelf is eindeloos. Die gedachte zie ik terug in jouw gedicht.

Dank nogmaals voor je reactie en nog veel inspriratie toegewenst voor vele mooie gedachten en gedichten.

Met vriendelijke groet,

Rozemarijn van Leeuwen.

RozemarijnOnline

Anne Louise schreef: (11 december 2007)

Wat een prachtig gedicht van Jan Topper. Is hij niet gevangenisaalmoezenier in Roermond. Zijn woorden getuigen van een groot invoelingsvermogen in wat datgene wat jouw website biedt teweegbrengt bij mensen. Een eer voor jou en dat heb je verdiend.

Veel liefs van Anne.

Meer gedichten van Jan Topper


5 december 2007

         Vorm en inhoud twee ge-
         Vleugelden aan elkaar
         Gewaagd in de strijd

         De een trekt de ander
         Over de evenaar
         Onafscheidelijk

         Beiden garanderen
         Schoonheid in de tocht naar
         Onverborgenheid

         De waarheid verlicht van
         Binnenuit onachter-
         Haalbaar eigen-wijs

         Volg haar verborgen lich-
         Ting op de weg jou ge-
         geven als eigen

         jouw weg onachterhaal-
         baar eigen in toegees-
         ting van het vreemde

         denken, danken, geven
         en zijn, de coordi-
         naten van wijsheid

         schoonheid de tweelingzus-
         ter van wijsheid, samen
         optrekkend immer


veel inspiratie is je onmiskenbaar gegeven
in de ontsluiting van het ongezeglijke dat
woordeloos spreekt in ons bestaan vol
van gezegelde geheimen

groet, Jan

22 december 2007


         Invallend licht

         Kom tot mij in taal, noem
         Mij bij mij naam, lichten
         Zal ik in de tijd

         Al mag de tijd verglij-
         Den in haar trage stroom,
         Ik besta als droom

         Zet mij neer in taal, bouw
         Mij op met woorden wel
         Gevoegd zo duurzaam

         In het huis van de taal
         Zal ik dromen en wo-
         Nen maar niet voor lang

         Een wijle licht ik op
         Dan versterft mijn licht voor
         Zijn geheimenis

         Onoverwinnelijk
         Licht van voor de tijden
         Draag ons in pijnen

         Vonken zijn wij van jouw
         Lichtend geheim dat ons
         Spoort naar voltooiing

         Licht van de eeuwige
         Voortijdelijk licht, vuur
         In de duisternis


         Jan Topper
         (kerstwens, 22-12-07)

Antwoord     (23 december 2007)


Dag Jan,

Dank voor het toegestuurde kerstgedicht! Ik zal niet alleen het licht, maar ook de gedachte van het "dromen en wonen" meenemen in de komende kerstdagen.

Ik wens je een goede kersttijd toe; en een mooie voortzetting van je zoektocht naar het raakpunt tussen poezie en mystiek.

Met vriendelijke groet, Rozemarijn.

24 december 2007


Van licht tot licht


Oneindig jouw gratie
Die mij in bestaan riep
Jouw gedachtenis

Ver voor de tijden riep
Jij mij uit liefde be-
Wogen mij barend

In jouw vloed en eb ge-
Dragen in jouw ene
Grond zonder limiet

Deel hebbend aan jouw bed-
Ding stromend aan jouw hart
Voor de grondvesting

In liefde verwekt voor
Jouw majesteit in jouw
Schoonheid en luister

Jij bracht mij voort uit niet
Zo maar zonder grond voor
De eer van jouw naam

Geheimenis te groot
Voor mijn lege taal zo
Verwaten van niets

Met jouw voortijdig licht
Ongeschapen meege-
Lift naar jouw schepping

Van jouw licht zijn wij ver-
Warmd tot leven in licht
Aan jou niet gewaagd

Licht dat ons leven doet
Ongeweten ons le-
Vens warmte schenkend

Naar jou licht ons verlang-
En aangescherpt in tijd
En ruimte-speling

Jij zult ons nemen in
Jouw licht voorgoed vergaan
In jouw vervulling

Verhaast de tijd van jouw
Gerechtigheid o eeuw-
Ig licht in de tijd

Nog gaan duister en licht
Tezaam in jouw wereld
Nog niet gans doorlicht

Laat gloren jouw licht in
Eeuwige morgenstond
Zonder duisternis

Allen vereend in jou
Stralend van jouw licht in
Vervollediging


Jan Topper

26 december 2007


Genadedagen van
Geschenken uit de he-
Mel, invallend licht

De zon verdween, ik stond
Helder en zonneklaar
Voor zijn aangezicht

In volheid van licht, het
Zijne,niet het mijne,
Duister opgelost

In zijn licht mijn omme-
Loop bijna volbracht, zee
En maan zien mij aan

Volheid van zijn wezen
Ingeschreven in mijn
Ziel dat flupje klein

In mijn leven zijn hand-
Schrift van licht geweven
Van voor de tijden

Invallend licht dat met
Haar klaarte mij nader
Wenkt de weg te gaan

Licht mij rakend en ver-
Wondend het hart zo do-
Delijk ten leven

Zie mij aan, mens ben ik,
Mijn ontvangstvermogen
En bereik te klein

Wat mij invalt, de ruim-
Te in mij te klein om
Het te omspannen

In stukken en brok-
Ken ongeheeld mijn be-
Staan, hoe verder gaan


Jan Topper

3 januari 2008


Teken van leven


Zag ik in een moment
Van ondeelbare tijd
Het teken van ouds

In de lijnen van augu-
Ren gevlochten tegen
Hun zin inbrekend

Aan de horizont blauw
In de morgenstond van
Mijn jeugd nog zo fris

Reeds in de begin tijd
Het wachtwoord ik hoor er
Bij en jij wellicht

Teken van voet of ving-
Er gezet in het oog
springend nauwlettend

ben jij zoals ik een
zoeker naar maaltijd met
brood en vis gedeeld

het teken der vis, ster,
beeld van de lichtende
zoon van mens en god

jezus christus, zoon van
god redder, in dit beeld
verborgen letters

ingang tot geheime-
nissen niet van hier maar
van ver ons voorbij

vijf letters van het al-
fabet een geloofsbe-
lijdenis mini

ingescheept in een no-
tendopje van vijf maal
een in een visje

dit teken mij flitsend
de geest op hol brengend
naar andere kant

daar aan de overzij-
de een lichtende in
cellofaan verpakt

met linten gebonden
tot onmacht door ons wel-
overwogen ja

geen rimram van pijn en
zorgen voor de dag van
vandaag en morgen

ik zie wel wat staat te
gebeuren met mij, ik
geloof in mijzelf

aan de goden niet uit-
geleverd voor leven
welgemoedereerd

geen vis op mijn tafel
het is al bedorven van
vuiligheid en vet

godsdienst alleen al het
woord doet mij walgen van
onderworpenheid

ik red mij wel, eet jij
maar je visje en ga
maar eens op je bek

het teken in een rots
gekrast in een tempel
van antieken tijd

dit teken duidt op strijd
tegen de heersende
macht van grof geweld

dit teken van ergens
nergens, van ietsje niets-
je breekt rotsen stuk

splijtzwam in machten on-
duldbaar gefixeerd van
onder controle

vijf letters van minis-
cuul tegen een imperi-
um van kolossaal

een vliegende vis met
de wind in de zeilen
schuddend de aarde

ik zag die dag het te-
ken van heilige fu-
rie hier bevroren

in heilige cirkel
van windrichting en e-
lementen gevierd

een zuil van vuur daalde
af naar de barende
moeder van leven

in flonkering van vuur
en water blauw een vis
springend naar het licht


Jan Topper
(nieuwjaar 2008)

7 januari 2009


Ruusbroec 13, starend de ogen


beide ogen naar rechts
gericht, leeg van zichzelf,
gevuld met zacht licht

kleine schichten langszij,
invallend licht van gods
kolking in wieling

sereen de ogen, zien
wat wij niet zien, ons oog
gesloten alsnog

zien wat niet kan de glo-
rie van god in een eeuw
van duisternis groot

hij ziet de verborgen
afgrond van gods eenzaam
avontuur geschied

hij staat open naar het
licht dat hem tot aanzien
schouwt uit gods ogen

god werkt in zijn starend
oog, ontvankelijk voor
zijn liefdeswerking

de ziener geeft zich o-
ver aan dit duister licht
afgrondelijk diep

daar wordt gevormd in de
eenheid van god wie wij
in de godsgrond zijn

licht dat ons aanstoot tot
bestaan in gods eigen
openbaring steeds

wie ik al was toen ik
alleen nog maar bestond
in gods beeldentuin

in de godheid lag al
voorgetekend tot wie
hij mij kijken zou

ik staar god blijvend aan,
hij is mijn spijs en drank
die mij leven doet

in hem vind ik mijn ge-
boortegrond, afgrond van
gods duister wezen

zijn licht wekt mij in zijn
beeld tot levensvat-
baarheid in de tijd

hij werkt mij om en om,
geeft mij dan zijn zegen
van vruchtbaarheid groot

mijn starend oog op hem
gericht is mijn navel-
streng ten leven

zijn licht de genade-
streng die mij verbindt met
hem in eenheid groot

duiken in de godheid
in hem verloren, ik word
opnieuw geboren

ik staar met beide o-
gen geopend, wachtend
duisternis lichtend

boven mijn bestaan waart
god en raakt mij aan voor
leven in minne

in hem vergaan, in de
afgrond van zijn wezen
mijn zo klein bestaan

ik drink zijn licht met mijn
ogen dat mij zo lang
al het leven schonk

god schouwen in hem ver-
gaan, hem verstaan in zijn
wezen zonder grond

god mij te boven, mijn
waterader die mij
uittilt boven mij

ik verteer in branding
van pijnlijke vlammen
door hem gekoesterd

boven mijzelf uit tilt
hij mij in de diepte
van zijn wezenheid

geheim niet te verstaan
hoe kan ik nog verder
gaan zo geblokkeerd

verteerd door de godheid
doorheen mijn openge-
sperde ogen toch

ik ben te klein voor wat
nog niet kan zijn, minne
geef mij verwijding

van geest tot geest gegeest
in het feest van de min-
ne die mij steeds werkt

ik ga ten onder in
deze oceaan van
water en vonken

te na aan mij, wat ik
niet bevatten kan, ik
staar, beide ogen

en wat ik zie, afgron-
delijk de diepten,van
gods welbehagen

o wis mij uit tot een
stofwolk die mij verhult
jouw geheimenis

ik ben niet toegelegd
naar jouw naam, dat de we-
reld versluierd draagt

ik immer te bene-
pen, en kleinzielig, van
begrip verstoken

als ik jouw afgrond en
kolking zie, mijn adem
stokt weer in de keel

vrijvallen van mijzelf
in jou, ik kan het niet
op eigen houtje

als jouw hand mij leidt dan
durf ik het te wagen
verglijden in jou


Jan Topper
(januari 2009)

Meer gedichten van Jan Topper (2014)
Versanalyse en interpretatie


Home        Gastenboek        Gastenboek 2007