RozemarijnOnline
Gastenboek van RozemarijnOnline


Gastenboek literaire website RozemarijnOnline

Vraag en antwoord

home           gastenboek
Onderwerp: Auteur van gedicht 'Een moeder'
(14 februari 2020)


Dear Rosemarijn,

Mijn familie komt uit Hengelo, maar we zijn in de jaren '50 naar Canada geëmigreerd.

Mijn moeder had daar een gedicht op een kastdeur hangen, met de titel 'Een moeder'. Ik ben op zoek naar wie de auteur is, om het gedicht in een boekje te kunnen vermelden.

Het begon als volgt: 'Een Moeder mag niet bang zijn - nooit. Hoe kan ze dan een steun zijn - ooit, voor kleine en grote kinderen' (enz.).

Greetings from Ottawa, Canada, kind regards,

Johanna.

Antwoord    (16 februari 2020)


Dear Johanna,

Het gedicht 'Een moeder' ('Een moeder moet niet bang zijn, nooit') is volgens de historische krant Tilburgsche courant (8 mei 1941), geschreven door Jo Loosjes-Gediking.

resolver.kb.nl/tilburgschecourant
(laatste pagina; in het midden).

Deze dichteres is vrij onbekend (ze werd geboren in 1884, waarschijnlijk overleden in 1965). Zover ik het kan nagaan, heeft zij een dichtbundel uitgegeven in 1940, Gesproken gedachten, en een vervolg hierop in 1945, Hooge zee. Gesproken gedachten II.

Het allerbeste zou zijn om deze bundels door te bladeren. Deze krant lijkt mij heel betrouwbaar, maar dan weet je het met zekerheid.

Met vriendelijke groeten,

Rozemarijn.

Alle gedichten met een bespreking

---

Een moeder


Een moeder moet niet bang zijn, nooit.
Hoe kan ze dan een steun zijn ooit
Voor kleine en groote kinderen?
Hoe worden die dan sterk en blij,
Hoe voelen zij zich flink en vrij
Als angst en vreezen hinderen?

Een moeder moet een steun zijn, steeds
Als 't kindje er is, daarvoor al reeds,
Beheerscht in doen en denken.
Dan kan zij worden, anders niet
Een hulp, een toevlucht in verdriet,
Kan rust en vrede schenken.

En toch, een moeder is maar mensch,
Of zwak of sterk, waar loopt de grens,
Wat zal den doorslag geven?
Als zij maar niet van eigen kracht
Haar sterkte en haar hulp verwacht.
God helpt in ieder leven.


Jo Loosjes - Gediking
In: Nieuwe Tilburgsche Courant (8 mei 1941).

Antwoord    (17 februari 2020)


Dear Rosemarijn,

Dank voor je uitgebreide antwoord. I appreciate your kindness!

Ik wens je nog veel plezier en succes met je website en nogmaals dank.

Kind regards,

Johanna.
Poëziegeschiedenis

Kenmerken poëzie      Interpreteren gedichten

Alle gedichten met bespreking


Home           Gastenboek