RozemarijnOnline
Foto's presentatie dichtbundel 200322 juni 2003


Feestelijke presentatie van de dichtbundel Onbekende havens De eerste uitgave van de Utrechtse poëziegroep Ithaka is verschenen: de bundel Onbekende havens.

Op 22 juni reikte de uitgeverij de eerste exemplaren van de bundel uit aan de dichters. De uitreiking werd voorafgegaan door poëzievoordrachten, afgewisseld met muziek.

Hieronder een impressie van deze feestelijke middag.


De high tea wordt klaargezet.
Rozemarijn heet iedereen van harte welkom.
De poëzievoordrachten worden afgewisseld met muziek.
Job krijgt het erelidmaatschap aangeboden.
Uitreiking van de eerste exemplaren van de bundel Onbekende havens
aan de dichters.