RozemarijnOnline
Versanalyse en interpretatie
-
korte bespreking gedicht


Versanalyse en interpretatie
korte bespreking gedicht


Gerrit Achterberg - Vervulling
In: Existentie, 1946 >

gedicht analyse voordracht afspelen    Afspelen op YouTube - Kanaal van RozemarijnOnlineVervulling


Het beste van voor jaren dringt vanavond tot mij door.
Al je gewone vragen vinden weer gehoor.
Regent het. Ja het regent. Goede nacht.
Laten we nu gaan slapen, zeg je zacht.
Wij luisteren en liggen. Wind beweegt het raam.
Blijf zo maar liggen, zeg ik, en ik noem je naam.
Alles wat antwoord is gaat van mij uit.
Je wordt vervuld van de oneindigheid.


Gerrit Achterberg
In: Existentie, 1946.Bespreking gedicht


Gerrit Achterberg (1905-1962) debuteerde in 1931 met de bundel Afvaart. De bundel Existentie verscheen in 1946. Het was de elfde van bijna dertig bundels.

In 1946 was de Tweede Wereldoorlog net afgelopen en het was een bijzonder jaar voor Achterberg: niet alleen vond hij een baan (na z'n ontslag uit de psychiatrische inrichting in 1943) en trouwde hij met zijn jeugdvriendin Cathrien van Braak, maar er kwamen in 1946 ook maar liefst 7(!) dichtbundels van Achterberg uit. Hij was dus ongelooflijk productief in deze periode.

Gerrit Achterberg schreef veel over thema's als de dood, het proberen te bereiken van een (afwezige of overleden) geliefde, taal, poëzie, natuurwetenschap en religieuze thematiek (na 1946 verschoof de thematiek en kwamen er andere onderwerpen bij).

Dit gedicht kan worden gelezen als een liefdesgedicht. Deze keer niet met een onbereikbare geliefde - in dit geval, 'het beste van voor jaren', zijn de 'ik' en de geliefde (de 'jij') samen. Het is avond en ze gaan slapen. Het gedicht begint met eenvoudige constateringen: het is avond, het regent, er zijn 'gewone vragen', ze gaan slapen, ze liggen. Er zijn vragen (r. 2) en antwoorden (r. 7). De 'ik' noemt de naam van de 'jij' (hij benoemt, bereikt haar in taal). In de laatste twee zinnen tilt Achterberg de scène uit boven het alledaagse en krijgt het kosmische dimensies. Er wordt antwoord gegeven en oneindigheid ervaren. Dit geeft niet zozeer een religieuze associatie, want alles gaat van de 'ik' uit.

De 'ik' en de 'jij' vinden zowel vervulling in die grote kosmische beelden, als in het kleine, verstilde moment, waarin je simpelweg allebei gaat slapen.

Het is niet bekend of zijn aanstaande huwelijk datzelfde jaar wellicht een inspiratie was voor het ontstaan van dit gedicht, dat zo duidelijk afwijkt van zijn thema van de onbereikbare geliefde. Het is en blijft altijd gevaarlijk om een gedicht in verband te brengen met biografische gegevens (een gedicht is nu eenmaal geen dagboek). Het kan een inspiratie zijn geweest voor een gedicht waarin de geliefde wel aanwezig is. Maar het gedicht kan ook niet als liefdesgedicht worden gelezen, maar als moment tussen twee neutrale mensen. De liefde blijft impliciet.∗       ∗       ∗Bespreking gedicht: Rozemarijn van Leeuwen (mei 2011).

Gedicht: Gerrit Achterberg, 'Vervulling'. In: Existentie (1946).

Voordracht: Rozemarijn van Leeuwen (april 2011).

Speel voordracht af op: YouTube - RozemarijnOnline - Achterberg.
Beeld: J. Held, Sleeping couple, 1997.

© copyright 2011. Het is alleen toegestaan om kort te citeren uit bovenstaande bespreking met de volgende verwijzing:
Rozemarijn van Leeuwen, Versanalyse en interpretatie. Bespreking van het gedicht 'Vervulling' van Gerrit Achterberg (2011). Bron: https://www.rozemarijnonline.net/poezie_gedichten.html.

Overzicht alle besprekingen gedichten: Lijst gedichten met bespreking.∗       ∗       ∗Lees meer:

poëziegeschiedenis

kenmerken van poëzie        analyseren en interpreteren

alle gedichten met een bespreking
 >