RozemarijnOnline
Versanalyse en interpretatie
-
korte bespreking gedicht


Versanalyse en interpretatie
korte bespreking gedicht


Annie M.G. Schmidt - Aan een klein meisje
In: En wat dan nog?, 1950 >

gedicht analyse voordracht afspelen    Afspelen op YouTube - Kanaal van RozemarijnOnline
Aan een klein meisje


Dit is het land, waar grote mensen wonen.
Je hoeft er nog niet in: het is er boos.
Er zijn geen feeën meer, er zijn hormonen,
en altijd is er weer wat anders loos.

En in dit land zijn alle avonturen
hetzelfde, van een man en van een vrouw.
En achter elke muur zijn and're muren
en nooit een eenhoorn of een bietebauw.

En alle dingen hebben hier twee kanten
en alle teddyberen zijn hier dood.
En boze stukken staan in boze kranten
en dat doen boze mannen voor hun brood.

Een bos is hier alleen maar een boel bomen
en de soldaten zijn niet meer van tin.
Dit is het land waar grote mensen wonen...
Wees maar niet bang. Je hoeft er nog niet in.


Annie M.G. Schmidt
In: En wat dan nog? (1950).Bespreking gedicht


Annie M.G. Schmidt (1911-1995) is in Nederland wereldberoemd door haar kinderboeken, gedichten voor kinderen en volwassenen, liedjes, musicals en toneelstukken. Al haar boeken behaalden ongekende oplagecijfers. Zij is nog steeds zeer geliefd bij het grote publiek. Verschillende van haar boeken zijn verfilmd en er werd een televisieserie over haar leven gemaakt. Ze won vele prijzen, waaronder de Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur (1964), de Constantijn Huygensprijs (1987) en de Hans Christian Andersenprijs (1988). Haar kindergedichten werden gebundeld in Ziezo (1987) en haar gedichten en liedjes voor volwassenen in Tot hier toe (1986).

De poëzie van Annie M.G. Schmidt staat bekend om zijn vormvastheid (metrum, rijm), het lichtvoetige en schijnbaar moeiteloze taalgebruik, haar fantasie, humor, rake typeringen van mensen, haar scherpe oog voor dagelijkse voorvallen, het doorprikken van ernst en opgeblazenheid, haar toen zeer vooruitstrevende maatschappelijke ideeën en haar (voor die tijd) soms pittige taalgebruik.

In dit gedicht, de titel zegt het al, wordt een klein meisje aangesproken. De vier strofen hebben een vast rijmschema (gekruist rijm, abab) en een vast metrum. Toch lopen de zinnen schijnbaar moeiteloos, het meisje wordt in overtuigend gewone spreektaal aangesproken.

In de monoloog wordt het meisje gewaarschuwd voor de 'grote mensen-wereld'. Het is er niet allemaal even goed of leuk, het is er zelfs 'boos'. Er volgt een opsomming van soms geestige, soms sombere observaties van de wereld van de volwassenen. Vooral de fantasie van de kinderwereld lijkt verdwenen in de grote mensen-wereld. Er spreekt een zekere spijt uit het gedicht, dat de kindertijd voorbij gaat en je onherroepelijk de volwassen wereld in moet - een wereld zonder feeën, eenhoorns en de onschuld van tinnen soldaatjes.

De vergelijking valt dus sterk uit in het voordeel van de kindertijd: het meisje mag blij zijn dat ze voorlopig kind mag blijven.

Van Annie M.G. Schmidt is de uitspraak bekend: "ik ben zelf een kind van acht gebleven, dat kind is nooit doodgegaan". Wellicht wilde ze met dit gedicht het kind van acht in iedere lezer weer even wakker maken.∗       ∗       ∗Bespreking gedicht: Rozemarijn van Leeuwen (juni 2011).

Gedicht: Annie M.G. Schmidt, 'Aan een klein meisje'. In: En wat dan nog? (1950).

Voordracht: Rozemarijn van Leeuwen (mei 2011).

Speel voordracht af op: YouTube - RozemarijnOnline - Annie M.G. Schmidt.
Foto: D. Kransberg, stadsarchief Amsterdam (z.j.).

© copyright 2011. Het is alleen toegestaan om kort te citeren uit bovenstaande bespreking met de volgende verwijzing:
Rozemarijn van Leeuwen, Versanalyse en interpretatie. Bespreking van het gedicht 'Aan een klein meisje' van Schmidt (2011). Bron: https://www.rozemarijnonline.net/poezie_gedichten.html.

Overzicht alle besprekingen gedichten: Lijst gedichten met bespreking.∗       ∗       ∗Lees meer:

poëziegeschiedenis

kenmerken van poëzie        analyseren en interpreteren

alle gedichten met een bespreking
 >