RozemarijnOnline
Poëzie:
stijlfiguren

Overzicht
verschillende stijlfiguren  • inversie, omgekeerde woordorde.
  Belangrijkste deel van de zin staat vóór de persoonsvorm.

 • prolepsis, vooropplaatsing.
  Belangrijkste deel van de zin staat vóór het onderwerp.

 • repetitio.
  Herhaling van woorden.

 • parallellisme.
  Gelijk zinsverloop. Nadruk, plechtigheid, bezwerend.

 • ellips, weglating.
  Levert onvolledige zinsbouw op.

 • chiasme, kruisstelling.
  Twee bij elkaar behorende zinnen zijn, wat woordschikking betreft, elkaars spiegelbeeld.

 • enumeratie, opsomming.
  Kan eindigen in climax of anti-climax.

 • amplificatie, verbreding.
  Breedvoerigheid, allerlei gezichtspunten.

 • perifrase.
  Omschrijving i.p.v. kernwoord.

 • distanzstellung, plaatsing op afstand.
  Woorden die syntactisch bij elkaar horen, worden gescheiden.

 • retorische vraag.
  Wordt geen antwoord op verwacht. Mededeling in de vorm van een vraag.

 • allocutie, aanspreking.
  Lezer wordt toegesproken of dingen, abstracte begrippen.

 • hyperbool, overdrijving.
  Tegenstelling van understatement, opzettelijke afzwakking.

 • antithese.
  Tegenstellingen naast elkaar zetten.

 • paradox, schijnbare tegenstelling.
  Op het eerste gezicht klopt er iets niet.

 • zelfcorrectie.

 • eufemisme, verzachting.
  Iets minder direct, afgezwakt zeggen.

 • ironie.
  Schijnbaar ernstig, maar bedoeld om te spotten. Tegengestelde wordt bedoeld, of er is sprake van overdrijving. Sterker: sarcasme.

 • woordspeling.

 • hysteron proteron, het latere vroeger.
  Chronologie wordt niet aangehouden.

 • pleonasme.
  Bijvoegelijk naamwoord betekent hetzelfde als, of is al onlosmakelijk verbonden aan het zelfstandig naamwoord (witte sneeuw, houten boomstam).

 • tautologie
  Het begrip wordt nevengeschikt herhaald (bepakt en bezakt, altijd en eeuwig).