RozemarijnOnline
Katharyne Lescailje
- Katharina Lescailje -

onderzoeksnota 1993

Deze nota is geschreven in 1993 in het kader van het onderzoekscollege ‘De vrouwelijke blik: schrijfsters in de zeventiende tot de negentiende eeuw’ onder begeleiding van prof.dr. M.A. Schenkeveld-Van der Dussen (Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit Utrecht).Er staan nog vijf nota’s met historisch letterkundig onderzoek integraal op deze site:

- Tristan en Isolde
- De Génestet
- De brulocht
- Het tabernakel
- Doctoraalscriptie
   Hadewijch en
   Ruusbroec

klik hiervoor op: Historische letterkundeOnderwerpen van deze site: historische letterkunde historisch letterkundig onderzoek Renaissance renaissance zestiende eeuw zeventiende eeuw achttiende eeuw 16e 17e 18e eeuw Katharina Lescailje Jacob Lescaille Catharine Catharina Catherine Catherina Katherine Katherina Katharina Katharine Catarina Katarina Caterina Katerina Kateryna Kateryne Katheryne Katharyne Katheryna Katrijne Katrijn Katrien Lescailje Lescaille Katharina Lescailje Jacob Lescaille Jakob Lescaille Hooft Vondel Huygens Catharina Questiers Cornelia van der Veer Elizabeth Koolaart-Hoofman Titia Brongersma Jetske Reinen van der Malen Anna Maria Paauw Joannes Antonides vander van der Goes Joan Pluimer David van Hoogstraten Pieter Nuyts Ludolph Smids Ludolf Smits W. Sluiter Hieronymus Sweerts Cornelis Sweerts Zweerts Pieter Nuyts Abraham Alewijn Katharina Lescailje drukkerij Blaeu Amsterdam boekdrukkunst boekdrukker drukker uitgeverij zeventiende eeuwse boekhandel achttiende eeuwse boekhandel zeventiende achttiende eeuws pamflet pamfletten Nil Volentibus Arduum vrouwelijke auteur auteurs 17e eeuwse schrijver schrijfster schrijfsters 18e eeuwse dichteressen dichteres Katharina Lescailje.
Katharyne Lescailje

‘Vermaarde en volgeestige dichteresse tot Amsteldam’
1649-1711

door Rozemarijn van Leeuwen
(© 1993) Onderzoeksnota


Op deze pagina staat het volledige resultaat van mijn onderzoek naar de 17e- en 18e-eeuwse schrijfster, vertaalster en boekhandelaarster Katharyne Lescailje (tegenwoordig ook vaak gespeld als Katharina Lescailje).


Zij is een van de weinige vrouwelijke auteurs in de Renaissance die al tijdens haar leven eigen werk publiceert en bovendien een van de weinige vrouwelijke boekhandelaren van haar tijd. Dit maakt haar tot een unieke figuur in de 17e- en 18e-eeuwse Nederlanden.


Dit onderzoek focust op drie onderwerpen. Ten eerste haar biografische gegevens; met name het belang van de boekhandel voor haar mogelijkheden om te publiceren (H1).


Ten tweede het oeuvre van Katharyne Lescailje, geplaatst in een maatschappelijke en literaire context. Wat was het kader van haar ‘maatschappelijk geëngageerde’ poëzie (de zogenaamde ‘staatsgevallen’) en hoe functioneerden deze gedichten? Zijn er daarnaast in haar oeuvre aanwijzingen dat zij literaire contacten onderhield met dichters van haar tijd? (H2)


En op de derde plaats de ontvangst van haar werk in toenmalige en latere tijden (H3).Citaat ondertitel


Het citaat in de ondertitel van deze nota is overgenomen uit de titel van een gedicht van Pluimer, zie bijlage 7.Onderzoekscollege


Deze nota is geschreven in 1993 in het kader van het onderzoekscollege ‘De vrouwelijke blik: schrijfsters in de zeventiende tot de negentiende eeuw’ onder begeleiding van prof.dr. M.A. Schenkeveld-Van der Dussen (Historische letterkunde, Vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde, Faculteit Letteren, Universiteit Utrecht).De nota lezen


De nota staat integraal op deze website. Gebruik de buttons in de linker kolom of die onderaan de pagina om naar de verschillende hoofdstukken te gaan.Copyright


© Het is alleen toegestaan om gegevens over te nemen met gebruikmaking van de volgende verwijzing:

Rozemarijn van Leeuwen, ‘Katharyne Lescailje: “Vermaarde en volgeestige dichteresse tot Amsteldam” (1649-1711)’ (onderzoeksnota, 1993). Op: www.rozemarijnonline.net/letterkunde.html.Gravure op de titelpagina van het verzamelde werk van Katharyne Lescailje, uitgegeven door haar erfgenamen (1731). De buste in het midden toont Katharyne Lescailje als tiende muze.
  Nota Katharyne Lescailje   ↑
  Inhoudsopgave
  Woord vooraf
  Hoofdstuk 1 - Biografie
  Hoofdstuk 2 - Oeuvre
  Hoofdstuk 3 - Receptie
  Tot besluit
  Literatuurlijst
  Bijlagen