RozemarijnOnline
Hadewijch en Ruusbroec

“Dat donkere verlichte alle dinc”

doctoraalscriptie
1996Doctoraalscriptie Vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde

Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht

Onder begeleiding van prof.dr. W.P. Gerritsen, 1996
Er staan nog vijf nota’s met historisch letterkundig onderzoek integraal op deze site:

- Katharyne Lescailje
- Tristan en Isolde
- De Génestet
- De brulocht
- Het tabernakel

klik hiervoor op: Historische letterkundeOnderwerpen van deze site: historische letterkunde historisch letterkundig onderzoek middeleeuwen 11e eeuw 12e eeuw 13e eeuw 14e eeuw elfde eeuw twaalfde eeuw dertiende eeuw veertiende eeuw middelnederlandse letterkunde middeleeuwse literatuur middeleeuwse letterkunde medievistiek middeleeuws letterkundig onderzoek Jan van Ruusbroec jan van ruusbroec jan van ruysbroec ruusbroeck ruusbroek ruysbroeck die geestelike brulocht de geestelijke bruiloft tractaten traktaten groenendaal groenendael hadewijch hadewich hadewych visioenen strofische gedichten brieven licht donker warmte lichtthematiek donkerthematiek mystiek middeleeuwse mystiek middelnederlande mystiek mystieke teksten geestelijke literatuur in de middeleeuwen.
‘Dat donkere verlichte alle dinc’

Lichtthematiek en de daarmee samenhangende donker- en warmtethematiek in de teksten van de middeleeuwse mystici Hadewijch en Jan van Ruusbroec.

door Rozemarijn van Leeuwen
(© 1996) Naar de cursus:
De middeleeuwse mystiek van
Hadewijch en RuusbroecAfstudeerscriptie


Deze scriptie is geschreven als afronding van de specialisatie Historische letterkunde van de opleiding Nederlandse taal- en letterkunde (Universiteit Utrecht, 1996), onder begeleiding van prof.dr. W.P. Gerritsen. Een verantwoording voor de keus van het onderwerp is te vinden in het Woord vooraf.Citaat titel


Het citaat dat wordt gebruikt in de titel is van Hadewijch: Visioen XI, 5-6.

In deze passage beschrijft Hadewijch de godheid als een draaikolk, ‘dieper dan diep, wijd en heel heel donker’. Alle dingen zijn in deze draaikolk besloten en het donker verlicht alles. Meer over het licht dat uit het goddelijke donker voortkomt, is te vinden in hoofdstuk 2.De scriptie lezen


De eindscriptie staat integraal op deze website. Gebruik de buttons in de linker kolom of die onderaan de pagina om naar de verschillende hoofdstukken te gaan.Copyright


© Het is alleen toegestaan om gegevens over te nemen met gebruikmaking van de volgende verwijzing:

Rozemarijn van Leeuwen, ‘‘Dat donkere verlichte alle dinc’. Lichtthematiek en de daarmee samenhangende donker- en warmtethematiek in de teksten van de middeleeuwse mystici Hadewijch en Jan van Ruusbroec’ (doctoraalscriptie, 1996). Op: www.rozemarijnonline.net/letterkunde.html.Hadewijchs eerste strofische gedicht:

  Ay al es nu die winter cout,
cort die daghe
ende die nachte langhe

[Handschrift Gent, UB, 941, f. 49r]
  Scriptie Hadewijch en Ruusbroec   ↑
  Woord vooraf
  Inhoudsopgave
  Inleiding
  H1 - De lichte middeleeuwen
  H2 - Lichtthematiek bij Hadewijch
  H3 - Lichtthematiek bij Ruusbroec
  Synthese
  Literatuur
  Bijlagen: Overzicht terminologie